... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 25/01/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 27/01/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 27/01/2022.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 27/01/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 25/01/2022.

Special House Club Committee Meeting,
Dated 24/01/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 20/01/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 20/01/2022.

Special House Club Committee Meeting,
Dated 17/01/2022 (NEW).

Special House Club Committee Meeting,
Dated 14/01/2022 (Postponed).

Petition Committee Meeting,
Dated 18/01/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 13/01/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 13/01/2022.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು 5ನೇ ಜನವರಿ, 2022ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು
Dated 05/01/2022.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು 5ನೇ ಜನವರಿ, 2022ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು
Dated 05/01/2022.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚೇತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು 5ನೇ ಜನವರಿ, 2022ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು
Dated 05/01/2022.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು 5ನೇ ಜನವರಿ, 2022ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು
Dated 05/01/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 11/01/2022.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 12/01/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 04/01/2022.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 02/01/2022.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 03/01/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 04/01/2022.

ದಿನಾಂಕ 22.12.2021, ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು

ದಿನಾಂಕ 30.11.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:17ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021ರ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ದಿನಾಂಕ 13.12.2021 ರಿಂದ 24.12.2021 ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೋವಿಡ್ 19 ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ ಆರ್ ಮನೋಹರ್ ರವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ದಿ: 29.11.2021 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

2021ರ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರಿಕೆ Karnataka Legislative Council Secretariat Notification, The draft of the Karnataka Legislative Council Secretariat(Recruitment and Conditions of Service of Officers and Employees)Rules,2021

Privilege Committee Meeting,
Dated 07/12/2021.

Special House (Ganga Kalyana) Committee Meeting,
Dated 03/12/2021.

House Committee Meeting,
Dated 02/12/2021.

Privilege Committee Meeting,
Dated 30/11/2021.

Assurance Committee Meeting,
Dated 30/11/2021.

Provisional Programme List of Karnataka Legislative Council 145th Session