News Paper Clippings Dated 24/12/2020
Sl.No
News Papers
Headlines
1
ವಿಶ್ವವಾಣಿ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ
ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ?
2
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿದ ಸಭಾಪತಿ
3
Times of India Amid row with govt, Kerala guv lists out cabinet's lapses
4
Indian Express Kerala Guv to CM: Your duty to keep me informed
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru