News Paper Clippings Dated 24/06/2019
Sl.No
News Papers
Headlines
1
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
ಎಸ್‌ ಐಟಿ ರಚನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
2
ಉದಯವಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಇಂದು
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru