News Paper Clippings Dated 22/02/2020
Sl.No
News Papers
Headlines
1
ವಿಜಯವಾಣಿ ಶಾಸಕರ ಭವನಕ್ಕೂ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ಬಂಧ
ಆರ್‌ಎಂಎಸ್‌ಎ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ವೈಫಲ್ಯ
2
ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಶಾಸಕರ ಭವನಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ
ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
3
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಚೆನ್ನಿಗಪ್ಪ ನಿಧನ
4
Indian Express After Soudha, Speaker restricts media at LH
5
The Hindu Journalists' entry to LH banned
6
Deccan Herald Now, no entry for journalists inside legislators' home
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru