‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ 146ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆಗಳು

01
ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅರಕಲಗೂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ,2020-21
2
3
4
5
6
7
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, 2019-20
8
9
10
11
12
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾವೇರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು 2018-19
13
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾವೇರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು 2018-19
14
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾವೇರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು 2018-19
15
16
17
18
19
20
21
22
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560070. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳ ತಪಾಸನಾ ವರದಿ
23
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 36ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, 2020-21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾವೇರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು 2018-19
35
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 17ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ,2020-21
36
ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ, (ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ) ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, 2020-21 ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ವರದಿ 2019-20
37
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ರಾಮನಗರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ, 2020-21
38
39
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವೆದಿ 2020-21
40
41
42
43
ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, 2019-20
44
45
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಲಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ 2020-21
46
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2019-20
47
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, 2018-19
48
49
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2019-20
50
51
ಗದಗ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2020-21
52
Government of Karnataka, Finance Accounts Volume I & II Appropriation accounts 2019-20
53
54
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, 2020-21
55
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, 2020-21
56
57
58
59
60
61
62
>ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2020-21 (ದಿ:01.04.2020 ರಿಂದ 31.03.2021 ರವರೆಗೆ)
63
64
65
66
67
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ 2020-21
68
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, 2020-21
69
70
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಮಿತ 19ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, 2020-21
71
72
73
74
75
76
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ,(ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ) ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ, 2020-21
77
Administrative Report of planning authority, Sirsi Audit Report 2018-19
78
79
80
81
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 070 ಲೆಕ್ಕಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ, 2019-20
82
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು 62 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧಿತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ,2019-20
83
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ, (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ) ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2018-19
84
ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ 2017-18
85
Finance Accounts Volume I & II Appropriation Accounts 2019-20
86
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ-561 203 ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ 2019-20
87
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ವರದಿ (ಕನ್ನಡ) 2016-17
88
ತುಮಕೂರು ಮೆಷಿನ್ ಟೂರ್ ಪಾರ್ಕ್ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, 2020-21
89
90
91
92
93
94
95
ಹಾಸನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಹಾಸನ 573 201 ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ 2020-21
96
97
98
99
100
Mangalore Urban Development Authority, Mangalore Audit Report 2019-20
101
102
Mangalore Urban Development Authority, Mangalore-575 006 Audit Report 2016-17
103
104
105
106
107
108
RDPR- Annual Report of 2020-21
109
110

BACK