<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Kan_Chikkamadhu.aspx.vb" Inherits="Kan_Chikkamadhu" %> Untitled Page
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಶ್ರೀ ಜಿ. ರಘು ಆಚಾರ್
ಕ್ಷೇತ್ರ    : ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಪಕ್ಷ     : ಪಕ್ಷೇತರರು
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : Raghuachar01@gmail.com
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಚಾರಿ
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು -
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 10-05-1979
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿವಾಹಿತರೆ ವಿವಾಹಿತರು
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾರಾಣಿ
ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು-01 ,ಹೆಣ್ಣು-01
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ
ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ದೂರವಾಣಿ 9945008444, 9886023955
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ
ನಂ.17/1, ಅಂಬಲೀಪುರ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಗೇಟ್, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಅಗರ ಅಂಚೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560102
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು
26.08.2013 ರಿಂದ 05.01.2016

ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಓದುವುದು, ಕ್ರೀಡೆ
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ -
 

Top