ಸಂತಾಪ

ಕ್ರ.ಸಂ.
ಹೆಸರು
ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ದಿನಾಂಕ
ಉಲ್ಲೇ
01 ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಸಿದ್ದು ಭೀಮಪ್ಪ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು 02.07.2018 ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ
02 ಕೆ. ಹೆಚ್. ಹನುಮೇಗೌಡ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು 02.07.2018 ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ
03 ಸಯ್ಯದ್‌ ಮುದೀರ್‌ ಆಗಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು 02.07.2018 ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ
04 ಟಿ. ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು 02.07.2018 ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ
05 ಡಾ: ಮಹದೇವಪ್ಪ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು 02.07.2018 ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ
06 ಬಿ. ಎ. ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್‌ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು 10.07.2018 ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆ ಅಧಿವೇಶನ

 


copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru