Rajya Sabha Members from Karnataka
Sl No. Name Party
01. Shri Rajeev Chandrasekhar BJP
02. Shri Oscar Fernandes INC
03. Shri G.C. Chandrashekhar INC
04. Smt Nirmala Sitharaman BJP
05. Dr. L. Hanumanthaiah INC
06. Shri K.C. Ramamurthy BJP
07. Shri Jairam Ramesh INC
08. Shri Syed Nasir Hussain INC
09. Shri Iranna kadadi BJP
10. Shri H.D. Devegowda JD(S)
11. Shri Mallikarjun Kharge INC
12. Shri Narayana Koragappa BJP
For more information about Members of Rajya Sabha please visit: http://rajyasabha.nic.in